32-084 Morawica, Morawica 260

Sprzedaż rusztowań w leasingu

leasing rusztowań

W naszej ofercie związanej ze sprzedażą rusztowań budowlanych istnieje możliwość finansowania zakupu poprzez leasing.

Istnieje szeroka i elastyczna forma spłacania rat leasingowych w zależności od wpłaty początkowej jak i czasu trwania leasingu.

PRZYKŁADOWE OFERTY NA TANIE RUSZTOWANIA W LEASINGU:

  • Oferta 2 lata 10% wpłaty
  • Oferta 2 lata 45% wpłaty
  • Oferta 3 lata 10% wpłaty
  • Oferta 3 lata 45% wpłaty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru sądowego,
  • umowa spółki lub statut wraz z dokonanymi aneksami (dot. spółek cywilnych, handlowych spółek osobowych oraz komunalnych zakładów budżetowych),
  • zaświadczenie o numerze statystycznym REGON,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  • bankowa karta wzorów podpisów,

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat oferty i warunków leasingu, prosimy o kontakt telefoniczny na numer: (12) 285 65 85 lub +48 604 918 618 lub skorzystać z innej formy kontaktu.