32-084 Morawica, Morawica 260

Przykładowa oferta Leasingu 3 lata 10%

Rusztowania opole

1. Przedmiot leasingu: Rusztowanie budowlane: INNA
2. Oferta dla: JJG RUSZTOWANIA
3. Ofertę przygotowała: Monika Woźniak
adres: -,
telefon: 691480959,
e-mail: Monika.Wozniak@efl.com.pl
4. Waluta oferty: PLN
5. Wartość ofertowa: netto 40 000,00 PLN, brutto 48 800,00 PLN
6. Harmonogram spłat:
Wpłata klienta: 4 000,00 PLN netto, co stanowi 10,00% wartości ofertowej, w tym:
– czynsz „0” wraz z opłatą manipulacyjną: 4 000,00 PLN netto, co stanowi 10,00% wartości ofertowej

Czynsze
netto
brutto
depozyt
1-341 241,111 514,150,00
351 241,111 514,15400,00

Depozyt gwarancyjny łącznie: 400,00 PLN netto, co stanowi 1,00% wartości ofertowej.
Koszt oferty netto: 47 838,85 PLN, co stanowi 119,60% wartości ofertowej.
WYMAGANE DOKUMENTY:» zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru sądowego,
» umowa spółki lub statut wraz z dokonanymi aneksami (dot. spółek cywilnych, handlowych spółek osobowych oraz komunalnych
zakładów budżetowych),
» zaświadczenie o numerze statystycznym REGON,
» zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP,
» bankowa karta wzorów podpisów,
Niniejsza oferta została przygotowana bez analizy kondycji finansowej leasingobiorcy – ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunkiem przygotowania oferty wiążącej jest złożenie odpowiedniego wniosku, przedstawienie odpowiednich dokumentów i podanie niezbędnych informacji.