32-084 Morawica, Morawica 260

Wynajem Rusztowań, Montaż Rusztowań

wynajem rusztowań

W ramach oferty JJG Rusztowania związanej z wynajmem i montażem rusztowań budowlanych, znajdziecie Państwo możliwość wynajęcia rusztowań fasadowych, modułowych oraz jezdnych systemu PLETTAC. Jest to jeden z najpopularniejszych w naszym kraju typów rusztowania, a na pewno najłatwiejszym w montażu, co znacząco skraca czas jaki jest potrzebny do przygotowania rusztowania do pracy, a tym samym obniża koszt jego użytkowania.

Brak oficjalnego cennika oferty wynajmu rusztowania w JJG Rusztowania, wiąże się z faktem, że cena jest składową kilku czynników, z których podstawowymi są :

  • powierzchnia robocza rusztowania – wysokość robocza x długość rusztowania,
  • czas, na jaki jest prowadzony wynajem rusztowań – od daty przekazania oficjalnym protokołem, do momentu demontażu rusztowania,
  • ilość elementów dodatkowych, np. konsola budowlana, poręcze wewnętrzne, dźwigary kratowe itp.
  • ewentualna konieczność wykonania projektu rusztowania.

Ze względu na powyższe każda oferta związana z wynajmem rusztowań i ich montażem kalkulowana jest indywidualnie, mając na uwadze jej atrakcyjność rynkową i dostosowanie do potrzeb Klienta.
Pragniemy poinformować, że w ramach rozpoczęcia współpracy nowego Klienta z JJG Rusztowania, wraz z oficjalnym zamówieniem, wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów (różnych ze względu na formę działalności prawnej).Do podstawowych należą :

  • wypis z KRS lub zaświadczenie do prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • REGON,
  • zaświadczenie o nadaniu numer NIP.

Pozostałe warunki handlowe pozostają do negocjacji.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z porad naszego wysoko wykwalifikowanego personelu wypożyczalni rusztowań na temat naszej oferty związanej z wynajmem rusztowań, prosimy o kontakt telefoniczny z JJG Rusztowania pod numerami:
(12) 285 65 85 , +48 600 871 378 lub skorzystanie z formy kontaktu elektronicznego.